Müügitingimused

  • Kohvik Muna seminari- ja grupitoitlustamise tellimuskeskkonnast (www-e-muna.ee) on võimalik tellimust vormistada minimaalselt 3 tööpäeva ette.

1. Tellimus jõustub Tellimuse edastamisega Tellija poolt läbi www.e-muna.ee keskkonna.

2. Edastatud Tellimust saab muuta hiljemalt 4 (neli) tööpäeva enne ürituse toimumist.

3. Hilisematel (vt. punkt 2) toidu ja/ või joogi koguste või kogu Tellimuse annulleerimisel on K1R OÜ-l õigus nõuda Tellijalt  kompensatsiooniks sisse kuni 50% eelnevalt kinnitatud kogutellimuse maksumusest.

4. Tellimuse edastamisega/ kinnitamisega kohustub Tellija tasuma kompensatsiooni punktis 3 kokkulepitu kohaselt.

5. Tellija tasub K1R OÜ’le Tellimuse kogumaksumuse (ning võimaliku täiendava tasu söögi/ joogi koguste suurenemise eest) hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates arve esitamisest K1R OÜ poolt Tellijale. Arve saadetakse Tellija poolt Tellimusele sisestatud e-posti aadressile.

6. Tellija kohustub tasuma K1R OÜ’le viivist 1,0% tasumata summast päevas juhul, kui Tellija hilineb arve tasumisega.

7. Tellija on kohustatatud Tellija poolt või üritusest osavõtnud isikute poolt rikutud, kaotatud või purunenud K1R OÜ vara maksumuse hüvitama. K1R OÜ esitab Tellijale hüvitusnõude koos arvega ja Tellija kohustub tasuma hüvitise hiljemalt arve tasumise tähtajal.

8. Võimalikud pretensioonid Tellimuse täitmise osas tuleb Tellijal esitada 3 päeva jooksul alates tellimuse täitmisest, hilisemaid pretensioone K1R OÜ endale siduvaks ei loe.